Dette gjeld:

  • alle over 65 år
  • gravide
  • pasientar med: kronisk hjartesjukdom, kronisk lungesjukdom, diabetes, nedsett infeksjonsforsvar, andre kroniske sjukdomar

Pris: kr. 120,-
Ingen timebestilling