Tilbod om vaksine til prioriterte grupper:

  • alle over 65 år
  • gravide
  • pasientar med kronisk hjartesjukdom, kronisk lungesjukdom, diabetes, nedsett infeksjonsforsvar, andre kroniske sjukdomar

Pris. Kr 120,-