Introduksjonsordninga skal hjelpe deg som er flyktning til å bli integrert i det norske samfunnet.

Målet er at du skal få eiga inntekt ved arbeid. Introduksjonsprogrammet skal gi deg kunnskap i norsk språk, -norsk samfunnsliv og norsk arbeidsliv, slik at du seinare kan få arbeid eller ta meir utdanning.

Som flyktning har du rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet dersom du er mellom 18 og 55 år, er nyankommen og har behov for grunnleggjande kvalifisering.

Deltakarar i introduksjonsprogram har krav på introduksjonsstønad. 

Det er kommunane som har ansvar for å gjennomføre programmet. Programmet skal vere individuelt tilrettelagt.