I samband med høyring av felles plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022  for Leikanger, Balestrand og Sogndal, inviterer kommunane til møte:

15. oktober kl 18:00 - 20:00 i Balestrand
16. oktober kl 18:00 - 20:00 i Leikanger, Tingsalen
17. oktober kl 18:00 - 20:00 i Sogndal

Møtet er ope for alle.
Håpar mange av dykk har høve til å delta.

Det vert enkel servering.

Planen og andre dokument i saka finn du her

Velkommen!