Tradisjonen tru, vil medlemar og varamedlemar i kommunestyret i Leikanger bli bedd om å stille som bøssebærarar. Av erfaring veit me at me har behov for nokre fleire bøssebærarar, og me ber difor deg som kan tenkje deg å stille opp, om å ta kontakt med oss.

Dersom du kan tenkje deg å vere bøssebærar søndag 21. oktober, ta kontakt med serviceekspedisjonen på telefon 57655600 eller send ein e-post til postmottak@leikanger.kommune.no

Les meir:
https://www.blimed.no/
https://www.nrk.no/tvaksjonen/