Årsgebyr 2019
Kloakk/avløp Pris 
Abonnementsgebyr, normalsats
kr.  971,00,-
Pr. m3
kr.      7,85,-
   
Bustader, bruksareal inntil 100 m2 - 100 m3 (971,- + 793,-)
kr. 1.764,-
Bustader, bruksareal 100-250 m2 - 200 m3 (971,- + 1.568,-)
kr. 2.539,-
Bustader, bruksareal over 250 m2 - 280 m3 (971,- + 2.188,-)
kr. 3.159,-
   
Andre bygningar, abonnementsgebyr etter dimensjon på inntaksleidning + forbruksgebyr etter vassmålar  

25% mva. kjem i tillegg.