Husleige 2019
Bustad Husleige pr. månad
Berlehagen 14, 18 og 22 kr. 6.870
Berlehagen 16 og 20 kr. 7.398,-
Gjertrudbakken 2 og 4 kr. 4.833,-
Hatlebakkane 6, 8, 10 og 12 kr. 5.313,-
2 bustader i Hatlebakkane 4 kr. 7.108,-
Hovdavegen 7, 9, 11 kr. 4.268,-
Hovdavegen 19, 21 kr. 6.305,-
Hovdavegen 15, 25, 27 kr. 6.968,-
Lundheim 1, 3, 5, 7 og 9 kr. 4.988,-
Leitevegen 8, 10 og 12 kr. 4.053,-
Leitevegen 14, 16 og 18 kr. 5.313,-
Njøsavegen 35 2. etasje kr. 5.948,-
Njøsavegen 35 1. etasje kr. 4.165,-
Ohnstadhaugen (1-roms) kr. 5.509,- ( + kr. 500,- i straum)
Ohnstadhaugen (2-roms) kr. 6.304,- (+ kr. 500,- i straum)
Reinevegen 3 kr. 7.138,- ( + kr. 2.000 i fellesutgifter)
Stadheimgarden 21 og 37 kr. 7.108,- ( + kr. 1.000 i fellesutgifter)
Stadheimgarden L1, L2 og L3 kr. 6.054,-

Kommunale årsgebyr kjem i tillegg.