Leigesatsar 2019
Bygg Pris
Leikangerhallen  
Idrettslaget Syril kr. 182.544 pr. år
Leikanger mannskor - Palmerevyen kr.    7.075  pr.år
Heile hallen (1+2+3) kr.       528,- pr. time
Heile hallen (1+2+3), 1. og 2. døgnet kr.    3.572,- pr. døgn
Heile hallen (1+2+3), ut over 2 døgn kr.    1.786,- pr. døgn
Hall 1, 2 eller 3 kr.       196,- pr. time
Hall 1, 2 eller 3 for personar under 16 år kr.       166,- pr. time
Klatrevegg kr.       196,- pr. time
Undervisnings-/møterom kr.       166- pr. time
Kultursal kr.       403,- pr. time
Ferdig rigga scene i tillegg kr.    1.268,- pr. bruk
Leigesats for driftsleiar til rigging etc. kr.       322,- pr. time
I tilfelle det vert stilt krav om dekking av ekstra reinhald skal dette vera klarlagt i forkant av leigeavtalen.
Det vert ikkje akseptert framleige av Leikangerhallen utan samtykke frå kommunen.
   
Leikanger ungdomsskule  
Gymnastikksal kr.    196,- pr. time
Gymsal m/ kjøken/festgarderobe kr.    647,- pr. bruk
Langtidsleige gymsal kr. 1.268,- pr. halvår
Skulekjøken kr.    392,- pr. bruk
Badstove kr.    196,- pr. bruk
   
Leikanger barneskule  
Mediateket kr.    392,- pr. bruk
Skulekjøken kr.    392,- pr. bruk
Mediateket m/skulekjøken kr.    610,- pr. bruk
Lavvo i Holerunnane kr.    308,- pr. bruk
Langtidsleige mediateket kr. 1.268,- pr. halvår
Kor og korps i Leikanger som kjøper dirigenttenester frå kulturskulen skal ikkje betale husleige til øvingslokale.

Garderobe/dusjanlegget ved Leikanger barneskule

 
Leikanger folkebibliotek  
Biblioteket kr. 392,- pr. bruk
   
Leikanger musikkbinge  
Musikkbingen kr. 250 pr. mnd
Musikkbingen kr.  64,- pr. bruk
   
Helsesenteret  
Torget på sjukeheimen kr.  631,- pr. bruk
   
Tinghus I  
Kantina kr. 1.263,- pr. bruk
   
Nybø barnehage  
Barnehage kr.   646,- pr. bruk
   
Henjahaugane barnehage  
Barnehage kr.   646,- pr. bruk