Handsamingsgebyr
Konsesjons- og delingssaker  Pris
Handsamingsgebyr for delingsløyve etter jordlova
kr. 2.000,-
Handsamingsgebyr for konsesjonssøknader kr. 5.000,-

 

Forskrift om gebyr for handsaming av konsesjons- og delingssaker