Ekspedisjon  48 95 34 89
Tenesteleiar Hanne Hoff  48 95 49 58
Avdelingssjukepleiar sjukeheim, Solrun Njøs Amundsen  90 72 63 70
Avdelingssjukepleiar heimetenestene, Solfrid Høyheim  91 81 27 67
Tiltak for funksjonshemma, leiar Gunn Ragnhild Rimala  91 62 61 19
Betaling og vederlag, Christa Rockland  48 95 36 60
Kjøken  48 95 36 06
Vaktmeister Bjørn Harald Røyseth  47 01 92 17