Kyrkja i Leikanger
Kontaktinformasjon
Sokneprest
Vegard Bondevik Lie
Mobil: 906 19 080
Send e-post
Kyrkja i Sogndal og Leikanger si nettside
 
Soknerådsleiar
Bjørg Anda
Mobil: 476 76 893
Send e-post
 
Sogndal og Leikanger kyrkjekontor
Fossetunet 1a, 2. etasje
Telefon: 57 67 99 85
Heimeside: www.sogndal.kyrkja.no
Send e-post
 
Kyrkjeverje
Jorunn Merete Haukås-Eide
Telefon: 40 47 66 82
Send e-post
 
Assisterande dagleg leiar
Magny Ugulsvik Bukholm
Telefon: 57 67 99 85
Send e-post
 
Kyrkjetenar/reinhaldar
Cristina Sandor
Mobil: 48 21 72 37
Send e-post
 
Kantor
Hallgeir Øgaard
Telefon:  47 63 18 53
Send e-post
Heimeside: www.hallgeir.com
 
Kyrkjelydspedagog
Monica Ugulsvik
Telefon: 90 61 73 19
Send e-post


Beredskapsordning for presteskapet

Indre Sogn prosti er eitt beredskapsområde. Beredskapsordninga gjeld ettermiddag, kveld og natt frå kl. 17.00 om ettermiddagen til kl. 08.00 neste morgon, og i helgane/høgtidene frå laurdag kl. 08.00 til måndag kl. 08.00.

På kvardagar i tida mellom kl. 08.00 og kl. 17.00 skal prestegjeldet sine prestar på normalt vis ta seg av ei "utrykking".

Dette inngår i beredskapsordinga for presteskapet:

  • Gå med dødsbodskap
  • Gå i soknebod. Med soknebod meiner ein tilkalling til sjuke og døyande for å utføre skriftemål, nattverd, dåp eller anna kyrkjeleg handling
  • Utøve sjelesorg i alvorlege situasjonar og kriser