Kulturmidlane skal stimulere til kvalitet, styrke den lokale kulturen og komme flest mogleg av innbyggjarane i kommunen til gode.
Tilskot frå kulturmidlane vert delt ut ein gang i året. Søknadsfristen er rundt 1. april. Fristen vert kunngjort kvart år.

Om søknadsskjemaet