Betalingssatsar, Leikanger 2019
Tilbod Pris
Instrumentleige kr.   395,- pr. semester
Individuell undervisning (20 min pr. veke) kr. 2.010,- pr. semester
Gruppeundervisning (40 min pr. veke) kr. 1.335,- pr. semester
Individuell dobbelttime (40 min pr. veke) kr. 3.535,- pr. semester


Det vert gitt 25% syskenmoderasjon.
Økonomiavdelinga krev inn elevpengane 1. mars og 1. oktober.

Frivillige lag og organisasjonar betalar 80% av dei faktiske kostnadane ved kjøp av tenester i 2019.