Sogn kulturskule er ein interkommunal kulturskule for kommunane Luster, Sogndal og Leikanger, der Leikanger er vertskommune.

Skulen driv desentralisert undervisning, og har ein eller fleire undervisningsstader i alle tre kommunane. Skulen har ei distriktsmusikargruppe med hovudbase i Sogndal.

Sogn kulturskule har eiga heimeside