Opningstid: tysdag 12.00-18.00.

Sommartid (1. mai til 1. september): tysdag: 12.00 - 19.00.

 På miljøstasjonen på Kvålen kan du levere avfall som ikkje får plass i dei vanlege avfallsdunkane.

Prisar for levering av avfall

NB! Betaling berre med kort!