Opningstid: torsdag 12.00-18.00.

Frå 23. april 2019 endrar me opningsdag til kvar tysdag: 12.00 - 18.00.

 På miljøstasjonen på Kvålen kan du levere avfall som ikkje får plass i dei vanlege avfallsdunkane.

Prisar for levering av avfall

NB! Betaling berre med kort!