Kvalifiseringsprogrammet er eit tilbod til deg som treng ekstra støtte for å delta i arbeidslivet, og som ikkje har ein medisinsk diagnose som gir deg rett til trygdeyting.
Programmet blir utforma i samarbeid med deg. Det skal innehalde arbeidsretta tiltak /opptrening, eventuelt også medisinsk behandling og eigenaktivitet som gjer det lettare å komme i arbeid.

Les meir om kvalifiseringsprogrammet på NAV sine nettsider