Her finn du oversikt over ei rekkje lag og organisasjonar i Leikanger, samt kontaktinformasjon og eventuelt lenke til heimeside.

Det er fint om lag og organisasjonar som ikkje er medtekne i opplistinga melder frå slik at lista kan vere mest mogleg komplett. Det same gjeld dersom det vert skifte av kontaktperson eller andre viktige endringar. Slike meldingar kan sendast til postmottak@leikanger.kommune.no

BARN OG UNGDOM
1. Systrond 1 Speidargruppe - Petter Stenstadvold 415 30 965
2. Barnas Turlag Leikanger - Sindre B. Ramung 976 82 499
3. Dans utan grenser Leikanger - 

UNGDOMSLAG
1. Leikanger Ungdomslag - Astrid Hammer Bolstad 57 65 32 72

IDRETT/FRILUFTSLIV
1. Idrettslaget Syril - Per Hauge 57 65 30 95
2. Leikangar Skyttarlag - Olav Skarsbø 909 93 462
3. Leikanger Jakt- og FiskelagSvein Inge Lundheim 906 05 267
4. Sogn fjordsymjeklubbSarah Jane Hails 906 60 944
5. Sogndal og Leikanger turlag - Marte Kviberg 907 88 354

MUSIKKLAG
1. Leikanger Musikklag - Lena Søderholm
2. Leikanger Skulemusikk - Stig Ese Eliassen
3. Sogndal og Leikanger Trekkspelklubb - Oddbj. Ramstad 57 67 82 61
4. Leikanger Song- og musikkråd - Gunvor Lidal 57 65 40 09
5. Leikanger Folkemusikkverkstad - Norvald Øy 57 65 31 16 - 950 29 372

SANGKOR
1. Leikanger MannskorErik Andersen  901 71 694
2. Systrond Damekor - Tonje Fjeld Hæreid 975 52 669

ELDRELAG
1. Leikanger Pensjonistlag - Finn Sundby 951 91 793

INTERESSEORGANISASJONAR
1. Opplev Leikanger - Roar Werner Vangsnes 90 62 97 30
2. Leikanger MC-klubbØystein Lunde 924 90 270
3. Leikanger Mållag - 
4. Leikanger Nei til EU - Carina Frisk 57 65 40 32
5. Naturvernforbundet - Carlo Aall 57 65 40 60 -
6. Sogndal og Omland Hundeklubb
7. Sogndal Dykkarklubb - Arvid Mellingen 900 82 541
8. Sogn fridykkarklubb - Arvid Mellingen 900 82 541

HUMANITÆRE OG SOSIALE LAG
1. Leikanger Røde Kors:
    Leiar: Knut Henning Grepstad 958 00 153
    Leiar hjelpekorps: John Petter Svedal 952 44 830
    Leiar omsorg: Gerd Kirsten Henjesand 905 57 736
2. Leikanger Helselag -
3. Aldersheimens Vener - Birgit Solbakken 57 65 34 72
4. Sogndal og Leikanger Revmatikarforening - Edel Olstad
5. L H L Sogndal og Leikanger - Oskar Orrestad 959 38 676
6. Mental Helse Sogndal, Luster og Leikanger - 
7. HLF Luster, Sogndal og Leikanger - Erna Pettersen Vikdal 971 46 233
8. NFU Sogndal og Leikanger - Birte Barsnes 909 70 245

FRITIDSLAG
1. Leikanger Båtlag - Lars Håkon Seim 909 16 589
2. Leikanger Bridgelag - Arnt Ola Fidjestøl 971 88 903
3. Systrond Hagelag - Anne-Berit Flaten 57 65 31 95
4. Systrond Hesteavlslag - Erling Gjerde 57 65 34 05
5. Indre Sogn Automobil Club (Isac) - Leon Lunde  917 00 955/ 57 68 74 75
6. Handarbeidslaget Sans og Samling - Sigrunn Espe 990 44 666
7. Systrond filmklubb - Ronny Rydningen 942 44 067

KULTURHISTORISKE LAG
1. Fortidsminneforeininga -
2. Systrond Sogelag - Kjell Arne Valvik 406 12 120

OPPLYSNINGSLAG
1. Leikanger Friundervisning - 
2. Leikanger Folkeakademi - Arnstein Hauge 915 36 337

GRENDALAG
1. Dalen Grendalag - Bjørn Loftesnes 411 81 040
2. P/L Leite - Bjørg Anda 47 67 68 93
3. Lundene Vel -
4. Haneringen -
5. Røysaleite Grendalag - Mari Johansen Aune 932 86 541
6. Monken Grendalag -
7. Eplehagen og Pærehagen Vel -
8. Njøs og Gjerde Grendalag - Jakob Holen 57 65 31 74
9. Henjagrendi - Runar Stadheim 951 46 661
10. Eitorn Grendalag - Olav Eitungjerde - 41 92 76 76
11. Nybø grendalag - Gunn Helen Henne- 99 44 74 85

RELIGIØSE LAG
1. Leikanger Søndagsskule, Liv D. Storhaug Eldholm, 57 65 42 18
2. Leikanger Normisjon, Jorunn Kvalsvik Aase, 57 65 39 46
3. Misjonssambandet, Gunveig Tjønn, 57 65 36 30
4. Sjømannsmisjonen, Else S. Husabø, 57 65 36 88
5. Kyrkjering Ytre, Ellen Rasmussen Hamre, 57 65 33 25
6. Kyrkjering Midtre,
7.Kyrkjering Indre, Anlaug Rutle, 57 65 32 77

LIVSSYNSLAG
1. Human-Etisk Forbund, Indre Sogn Lokallag v Hilde G. Corneliussen, 47900814

JORD- OG SKOGBRUKSLAG
1. Leikanger Bondelag - Bjørn S. Sølsnæs
2. Leikanger Sau og Geit - Marit Henjum Halsnes 415 11 774
3. Sogndal og Leikanger Bonde og Småbrukarlag - Olav Nesse 57 67 13 05
4. Sogndal og Leikanger Skogeigarlag - Hans Arne Vikheim 480 100 10
5. Systrond Grunneigarlag - Jakob Holen 911 79 725
6. Henjum og Røysum Sauesankelag - Ivar O. Henjum 982 04 877
7. Jaktlaget Henjadalen Sameige - Arnvid Hovland 992 06 457
8. Leikanger sikringsradiolag - Per J. Henjum 908 27 350