Leikanger kommune
Skrivarvegen 7
6863 LEIKANGER

Landbruksrådgjevar
Olav Øyrehagen
Telefon 57 65 56 45
Kontortid: torsdag og fredag

Send e-post