Arbeidstida er på dagtid. Arbeidsplassen vil vera kommunale bygg i Leikanger kommune.

Vi ynskjer:

  • Fagbrev som reinhaldar
  • Søkjarar med relevant praksis og erfaring blir vurderte
  • God serviceinnstilling
  • Gode samarbeidsevner
  • At du er pliktoppfyllande, sjølvstendig og påliteleg

Du må kunne meistre norsk munnleg og skriftleg.

For meir informasjon ta kontakt med leiande reinhaldar Tone H. Haugen på tlf. 900 69 981.

Tilsetjinga skjer på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar. Den som vert tilsett må levera politiattest av ny dato før ein tek til i stillinga.

Søknad sender du på vårt elektroniske søknadsskjema


Søknadsfrist 09.07.17