1. 100% stilling som barnehagelærar frå 01.12.2018, ev. 01.01.2019
  2.   30% vikariat som barnehagelærar frå 01.12.2018 og ut barnehageåret 2018/19 med muligheit til forlenging

    Personar med anna barnefagleg høgskuleutdanning kan og søkje.
     
  3. 100% engasjement som fagarbeidar/assistent ut barnehageåret 2018/2019
  4. Andre stillingar som kan verte ledige i barnehagane inneverande barnehageår
  5. Tilkallingsvikarar kan melde seg til styrarane tlf. 90592151/ 47799347


Til alle stillingane er det krav om politiattest av ny dato.

Dersom du har spørsmål om stillingane, ta kontakt med styrar i Nybø barnehage, Ingebjørg Breisnes, på telefon 905 92 151.

Søknad sender du på vårt elektroniske søknadsskjema

Søknadsfrist 01.11.2018