Henjahaugane barnehage

  • Inntil 3 faste stillingar som fagarbeidar.

Nærare opplysningar får du hjå styrar Sylvi Aarland på telefon 47799347.

Nybø barnehage

  • 40 % fast stilling som barnehagelærar
  • 100 % engasjement for fagarbeidar med muligheit for fast tilsetting.

Nærare opplysningar får du hjå styrar Ingebjørg Breisnes på telefon 90592151.

Andre stillingar

  • Vikariat og andre stillingar som kan bli ledige i barnehagane frå nytt barnehageår

 

Til alle stillingane er det krav om politiattest av ny dato.

Søknad sender du på vårt elektroniske søknadsskjema

Søknadsfrist 01.05.2019