1. 40 % engasjement som barnehagelærar frå 01.04.2019 og ut barnehageåret, der hovudoppgåva vil vere spesialpedagogisk hjelp.
     
  2. 100 % engasjement for miljøterapeut med bakgrunn som vernepleiar eller fagarbeidar - gjerne med helsefagleg bakgrunn. Engasjementet gjeld ut barnehageåret 2019 med mulegheit til forlenging.
     
  3. Andre stillingar som kan verte ledige inneverande barnehageår.
     

Til alle stillingane er det krav om politiattest av ny dato.

Nærare opplysningar om stillingane kan du få ved å vende deg til styrar Ingebjørg Breisnes på telefon 90592151

Søknad sender du på vårt elektroniske søknadsskjema

Søknadsfrist 14. mars