Tiltak for funksjonshemma har fleire ledige stillingar på inntil 100 % i samband med oppstart av nye tiltak.
Me treng

  • Vernepleiar
  • Helsefagarbeidar
  • Personleg assistent

Sjå fullstendig utlysing

For fleire opplysingar om stillingane, ta kontakt med leiar i tiltak for funksjonshemma Gunn Ragnhild Rimala på telefon 916 26 119.

Søknad sender du på vårt elektroniske søknadsskjema

Søknadsfrist: 31.03.19