Vi har ledig 2 stillingar:

 • 1 stilling 18,3% fast som kjøkkenassistent
 • 1 stilling 40% fast som postassistent

Stilling som kjøkkenassistent er turnusarbeid med jobb kvar andre helg på hovudkjøkken sjukeheim, laurdag og søndag.

Arbeidsoppgåver:

 • Lage til mat etter gjeldande retningsliner
 • Bidra til å ivareta brukars behov og ynskjer
 • Ivareta hygieniske prinsipp i storhusholding

 

Stilling som postassistent er vanleg dagtid to dagar i veka på dei fire avdelingane på sjukeheimen.

Arbeidsoppgåver:

 • Servere og forberede ulike måltid etter gjeldande retningsliner
 • Bidra i måltid på avdelingane
 • Ivareta hygieniske prinsipp på avdelingskjøkken
 • Bidra til å skape eit heimekoselig miljø for bebuarane på sjukeheimen i form av miljøarbeid på avdelingane og førebuingar til høgtider
 • Ansvar for orden på lager og tøylager
 • Ansvar for orden på torget
 • Andre forefallende oppgaver

For begge stillingar gjeld følgjande:

 • Relevant erfaring og praksis frå storhushald/sjukeheim vektlegges
 • Personleg egnetheit for stillinga
 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse for fagfeltet

Me ynskjer deg som:

 • Er engasjert og har interesse for faget
 • Er personlig eigna og har gode haldningar i arbeid med menneskjer
 • Er pålitelig, stabil og godt humør
 • Har gode samarbeidsevner
 • Kan jobbe sjølvstending

Stillingane kan kombinerast til ei stilling om ynskjeleg.

Søknad sender du på vårt elektroniske søknadsskjema

For nærmare opplysningar om stillingane, kontakt tenesteleiar for pleie og omsorg Hanne Hoff  tlf. 489 54 958 eller kjøkkensjef Kjetil Berg tlf. 48953606/avdelingsleiar Solrun Njøs Amundsen tlf. 90726370

Søknadsfrist: 16. juni 2019