Veke: 26, 27 og 28: opningstid 12.00 – 17.00 tysdag, onsdag og torsdag
Veke 29 og 30: stengt
Veke 31 og 32: opningstid 12.00 – 15.30 tysdag, onsdag og torsdag
Veke 33: opningstid 12.00 – 15.30 tysdag og torsdag. Onsdag stengt.