Bulklaster og partilaster - pris pr tonn eller m3 (1 m3= 1,5 tonn) 

Pris:
kr. 9,02 pr. tonn + mva