Leikanger kommune
Skrivarvegen 7
6863 LEIKANGER

Telefon 57 65 56 00

Send e-post