Leikanger kommunestyre har, i forkant av handsaming av saka i kommunestyret torsdag 28.09.17, motteke eit opprop om Leikanger kraftverk.

Brev til partigruppene - spørsmålet om Leikanger kraftverk