Området vert utan vasstilførsel. Vatnet kan verte grumsete og det vert ein del luft i røyrsystemet. Det vert utført vedlikehaldsarbeid på leidningsnettet.