Fastsett i møte i kommunestyret 13.12.2017, K-sak 49/18.

 

Leigesatsar 2019
Lokale Leige
 Heile hallen (1+2+3) kr.  528 pr. time
 Heile hallen (1+2+3), 1. og 2. døgnet  kr. 3.572 pr. døgn
 Heile hallen (1+2+3), ut over 2 døgn kr. 1.786 pr. døgn
 Hall 1, 2 eller 3  kr. 196 pr. time
 Hall 1, 2 eller 3 for personar under 16 år  kr. 166 pr. time
 Klatrevegg  kr. 196 pr. time
 Undervisnings-/møterom  kr. 166 pr. time
 Kultursal  kr. 403 pr. time
 Ferdig rigga scene i tillegg  kr. 1.268 pr. bruk
 Leigesats for rigging etc.  kr. 322,- pr. time
 Leikanger mannskor - Palmerevyen  kr. 7.075,- pr. år
 Idrettslaget SYRIL  kr. 182.544,- pr. år

I dei tilfelle det vert stilt krav om dekking av ekstra reinhald, skal dette vere klarlagt i forkant av leigeavtalen.
Det vert ikkje akseptert framleige av Leikangerhallen utan samtykke frå kommunen.