Leikangerhallen blir stengt for trening f.o.m tysdag 4.april t.o.m måndag 17.april.

4.april er det konsert v/ Leikanger barneskule.
5.-11. april disponerer Leikanger mannskor hallen i forbindelse med oppsetjing av Palmerevyen.
13.-17. april er det påskestengt.