Satsar for kjøp av mat/matombringing frå sjukeheimen 2019
Måltid Pris
Frukost 36,-
Middag 77,-
Kvelds 36,-

Prisen vert bestemt/regulert av kommunestyret kvart år 

Faktura vert sendt ut kvar månad.