I Norge i dag er det altfor mange som står utanfor. Nokre manglar ei seng å sove i, andre har ingen å snakke med. Årets Tv-aksjon går til Kirkens Bymisjon, og skal opne dører og invitere fleire inn i varmen. Fordi eitt møte kan endre eit liv - og fleire møte kan endre eit heilt samfunn.

Les meir:
https://www.blimed.no/
https://www.nrk.no/tvaksjonen/