Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 27
28
25
31
21
13
09
01
22
20
08
17
01
Kommunestyret 12
10
26
18
15
03
08
Kontrollutvalet 23
09
14
04
29
Leikanger ungdomsråd 14
22
14
08
08
14
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 05
19
07
08
02
Valnemnda 21
09
Valstyret 21
13
26