Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 25
02
07
11
08
07
19
09
30
14
Kommunestyret 17
16
24
20
22
28
02
14
Kontrollutvalet 15
10
13
26
28
Leikanger ungdomsråd 31
05
05
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 28
31
26
23
Valstyret 08
12