Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 31
09
07
13
08
29
13
Kommunestyret 01
19
21
27
22
13
Kontrollutvalet 12
24
19
17
27
Leikanger ungdomsråd 17
18
15
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 08
15
11
16
22