Foredragshaldar Stein Bratseth har 35 års fartstid frå politiet, der han dei siste 23 åra primært har jobba med førebyggjande arbeid retta mot barn og ungdom.