Med motorferdsel meiner ein bruk av køyretøy og båt eller anna flytande eller svevande fartøy drive med motor.

Det inkluderer også landing og start med motordrive luftfartøy.

Med utmark meiner ein udyrka mark.