Motorsagkurs med dokumentert opplæring.
Det vert arrangert motorsagkurs måndag 24. april og tysdag 25. april, Grushola, Sogndal kommune. På dagtid begge dagane.
Nærane info om tid og stad etter påmelding.
Fyrste dag vert innedag med fokus på stell av motorsaga.
Andre dag er i felt, med hogstteknikk og tryggleik som tema.

Alle deltakarar må ha med eigen motorsag og verneutstyr.

Instruktør: Arnt laukeland

Kursavgift: ca. 1550,- (kan nytte skogfond til å dekke dette)

Påmelding (berre på epost) arne.kristian.borger@luster.kommune.no