Frå og med veke 27 til og med veke 30 er kontoret ope tysdag og fredag frå 10.00 -14.00. (frå 02.07-10.08.18).
I veke 31 og 32 ( 23.07-10.08.18) er ikkje kontoret tilgjengeleg for publikum.
Har du behov for kontakt, ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33, så gjer vi ein nærare avtale.

NAV Leikanger vert elles drifta frå NAV Sogndal.
NAV Sogndal er ope frå kl 10.00 -14.00 alle dagar utanom torsdag                                   Logo - NAV

 NAV.no er ope heile døgnet

  • Finn ledige stillingar
  • Registrer deg som arbeidssøkjar
  • Skriv til oss på Ditt NAV
  • Send søknader
  • Sjekk utbetalingar
  • Søknad om økonomisk stønad: skjema finn du på Leikanger kommune si heimeside eller ved å venda deg til ekspedisjon på Tinghuset. Der er ope dagleg frå kl 08.00 til 15.00. Telefonnummer til Leikanger kommune: Tlf.57 65 56 00