Normalt er NAV Leikanger ope onsdag og fredag frå Kl.12.00 – kl.14.00.

I veke 30 og 31 (22.07. – 06.08.) er kontoret ikkje tilgjengeleg for publikum, men vert drifta frå NAV Sogndal som har ope måndag, onsdag og fredag frå kl.12.00 – kl.14.00

Har du behov for vidare kontakt, ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33, så gjer vi ein nærare avtale.

På nav.no kan du finne informasjon om:
Ledige stillingar
Registrer deg som arbeidssøkjar
Skriv til oss på Ditt NAV
Sende søknader
Sjekk utbetalingar