Kontoret er ikkje tilgjengeleg for publikum torsdag 2. og fredag 3. november 2017.

NAV.no er ope heile døgnet.

NAV svarar på henvendingar på telefon 55 55 33 33 frå kl 08.00-15.30 dagleg.

Leikanger kommune kan nåast på telefon 57 65 56 00 mellom kl 08.00-15.45 dagleg.