NAV Leikanger
Sognefjordvegen 58
6863 Leikanger

Tlf: 55 55 33 33
Telefax: 57 01 60 21

Opningstid: tysdag, onsdag og
                   fredag 10.00-14.00

Send e-post

Dersom du ynskjer samtale med rådgjevar utanom ordinær opningstid, ring 55 55 33 33 for å komme i kontakt med NAV-kontoret..