Kontoret vert i denne perioden drifta frå NAV Sogndal. Det blir lagt til rette for møte på Leikanger ved behov.

NAV.no er ope heile døgnet.

NAV svarar på henvendingar på telefon 55 55 33 33 frå kl 08-15.30 dagleg.