Nav Leikanger skal ta hand om både statlege og kommunale oppgåver. Dei kommunale oppgåvene omfattar:

  • Økonomisk sosialhjelp
  • Gjeldsrådgjeving
  • Kvalifiseringsprogrammet 
  • Husbanken

I tillegg tilbyr NAV råd og rettleiing som kan bidra til å løyse eller førebyggje sosiale problem. Dersom du har behov for råd og/eller rettleiing, kan du ta kontakt med NAV Leikanger.

Informasjon om dei statlege oppgåvene finn du på www.nav.no