Betalingssatsar for norskopplæring 2019
Norskkurs for betalingselevar
Pris pr. time
Daggruppe (delta i eksisterande grupper)
50 + læremiddel/bøker
Kveldsgruppe
100 + læremiddel/bøker

Undervisninga vert gjeven i modular med avtalt timetak, og eleven må betala for heile modulen, sjølv om eleven sluttar før avtalt timetal er brukt.

Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt til opplæring.