Formannskapet
03.06.2019 kl. 08:30 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakliste - Møte i Formannskapet den 03.06.2019
Sakspapir - Møte i Formannskapet den 03.06.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 03.06.2019
Sakspapir - Møte i Formannskapet den 03.06.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
27/2019 Økonomirapport 1.tertial 2019 Vis
28/2019 Rapport om gjelds- og finansforvaltning 1.tertial 2019 Vis
29/2019 Årsrapport og rekneskap 2018 Vis (3) Vis
30/2019 Avtale om ny veg Flya – Traståna Vis (1) Vis
31/2019 Avtale om bygging og drift av vassforsyningsanlegg Vis (1) Vis
32/2019 Søknad om løyving til Leikanger Ungdomslag Vis (1) Vis
33/2019 Søknad om stønad til Sogn og Fjordane Pride Vis (5) Vis
34/2019 Søknad om tilskot til vedlikehald/salting og grøftrensk av veg i Njøsadalen Vis (1) Vis
35/2019 Leikanger kraftverk - Dispensasjonssøknad etter PBL Vis (3) Vis
36/2019 Søknad om løyve til frådeling av tomt - Gbnr. 17/136 Vis (1) Vis
37/2019 Framlegg til planprogram - privat reguleringsplan Gjerde Vis (1) Vis
38/2019 Handsaming av detaljreguleringsplan for tunprosjekt på Krosshaug Vis (7) Vis
39/2019 Søknad om SMIL-midlar 2019 Erling Gjerde Vis
40/2019 Søknad om SMIL-midlar 2019 Aud Halland Molvik Vis
41/2019 Søknad om SMIL - midlar 2019 Aud Halland Molvik Vis
42/2019 Søknad om SMIL - midlar 2019 Aud Halland Molvik Vis
43/2019 Søknad om SMIL - midlar 2019 Jon Erling Oppedal Vis (1) Vis
44/2019 Søknad om SMIL - midlar 2019 Per Henjum Vis
45/2019 Søknad om SMIL-midlar 2019 Anna Helen Hamre Vis
46/2019 Søknad om SMIL - midlar 2019 Else Marie Bergum Vis (1) Vis
47/2019 Søknad om SMIL - midlar 2019 Eirik H Hamre Vis
48/2019 Orienteringar Vis (4) Vis