Formannskapet
11.04.2019 kl. 08:30 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakliste - Møte i Formannskapet den 11.04.2019
Sakspapir - Møte i Formannskapet den 11.04.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 11.04.2019
Sakspapir - Møte i Formannskapet den 11.04.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2019 Kulturlokale Saften - vedlikehald og utbyggingsprosjekt Vis (6) Vis
18/2019 Arealdelen i kommuneplanen - endeleg handsaming Vis (5) Vis
19/2019 Vitensenteret i Sogn Vis (2) Vis
20/2019 Kommunedelplan for Kulturminne Vis (3) Vis
21/2019 Hovudplan skogsveg for Leikanger - 2019 Vis (1) Vis
22/2019 Norsk frukt- og bærsenter - Njøs Vis (3) Vis
23/2019 Kulturmidlar 2019 Vis
24/2019 Avtale om realisering av vassforsyningsanlegg og utbetring av dam (Unntatt offentlighet).
25/2019 Avtale om ny veg, Henjadalen kote 168 - Traståna (Unntatt offentlighet).
26/2019 Orienteringar Vis