Formannskapet
26.09.2019 kl. 08:30 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapir - Møte i Formannskapet den 26.09.2019
Sakliste - Møte i Formannskapet den 26.09.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 26.09.2019
Sakspapir - Møte i Formannskapet den 26.09.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
52/2019 Reguleringsplan Strandavegen - høyring og utlegging til offentleg ettersyn Vis (5) Vis
53/2019 Reguleringsplan for tunprosjekt på Krosshaug - godkjenning Vis (12) Vis
54/2019 Reguleringsplan for Gjertrudbakken 2-4 - godkjenning Vis (13) Vis
55/2019 Økonomirapport 2.tertial 2019 Vis
56/2019 Leikangerprisen 2019 Vis (2) Vis
57/2019 Aktivitetsmidlar i samband med kommunesamanslåing Vis
58/2019 Orienteringar Vis (2) Vis