Kommunestyret
13.06.2019 kl. 10:00 - 00:00
Tingsalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 13.06.2019
Sakliste - Møte i Kommunestyret den 13.06.2019
Sakspapir - Møte i Kommunestyret den 13.06.2019
Sakspapir - Møte i Kommunestyret den 13.06.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
16/2019 Årsrapport og rekneskap 2018 Vis (3) Vis Vis (1)
17/2019 Økonomirapport 1.tertial 2019 Vis Vis (1)
18/2019 Rapport om gjelds- og finansforvaltning 1.tertial 2019 Vis Vis (1)
19/2019 Avtale om ny veg Flya – Traståna Vis (1) Vis Vis (1)
20/2019 Avtale om bygging og drift av vassforsyningsanlegg Vis (1) Vis Vis (1)
21/2019 Reguleringsplan Henjabakkane - oppstart av planarbeid Vis (2) Vis Vis (1)
22/2019 Rehabilitering fløy C - rådgjevartenester Vis Vis (1)
23/2019 Søknad om stønad til Sogn og Fjordane Pride Vis (5) Vis Vis (1)
24/2019 Søknad om tilskot til vedlikehald/salting og grøftrensk av veg i Njøsadalen Vis (1) Vis Vis (1)
25/2019 Adresseringsprosjekt som følgje av kommunesamanslåinga Vis (3) Vis
26/2019 Leikanger kraftverk - Dispensasjonssøknad etter PBL Vis (3) Vis Vis (1)
27/2019 Oppmoding om handsaming av ny selskapsavtale og plan for responssenterfunksjon Vis
28/2019 Orienteringar Vis (2) Vis